Коначне листе општинских пописивача и инструктора

Пописна комисија општине Гацко данас је објавила коначне листе изабраних кандидата за инструкторе и пописиваче, које су креиране на основу раније објављених прелиминарних листи.

Кандидати који су изабрани за инструктажу обавезни су да у петак 30. августа и понедељак 02. септембра, у сали скупштине општине Гацко од 10:30 – 14 сати, општинској Пописној комисији поднесу копије следећих докумената (уз достављање на увид оргиналних докумената): личну карту, диплому о завршеној школи, увјерење од завода за запошљавање (уколико доказује незапосленост), индекс (за студенте), доказ да је кандидат био борац, инвалид рата, цивилна жртва рата или члан погинулог борца.

Инструктажа за општинске инструкторе и пописиваче одржаће се у периоду од 06. до 10. септембра 2013. године. Пописна комисија ће обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже.

Инструктажа за пописиваче одржаће се у период од 16. до 20.09. Пописна комисија ће обавијестити кандидате о мјесту одржавања инструктаже.

Кандидат је обавезан да на инструктажу донесе копију броја текућег рачуна (активног) и назив банке код које је рачун отворен.

Рангирање кандидата је извршено према критеријумима, који су дефинисани у Процедурама за избор пописних органа и особља које ће бити ангажовано у Попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ у 2013. години и Допунама ових Процедура.

*Напомињемо да је коначна ранг листа за општинске пописиваче и инструкторе  објављена по абецедном реду.

Коначна листа пописивача

Коначна листа инструктора