Коначна ранг листа за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде Општине Гацко за 2022. годину

Након истека рока за приговор на Прелиминарну ранг листу за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко, Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава, именована од стране начелника општине, констатовала је да није било пристиглих пријава.

Комисија је предложила Коначну ранг листу према намјени подстицаја коју можете погледати ОВДЈЕ.

Јавним позивом за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања и развоја привреде општине Гацко за 2022. годину планирана су подстицајна средства у износу од 100.000 КМ, а укупно је поднесено осам захтјева по којима је остварено право на подстицаје у износу од 51.000 КМ.

Начелник општине ће са сваким корисником субвенције закључити уговор којим ће се одредити међусобна права и обавезе, износ и динамику дозначавања средстава, начин и рокове извјештавања и контролу намјенске употребе подстицајних средстава.

Подсјећамо, додјела подстицајних средстава има за циљ да осигура унапређење пословног амбијента и подстицање привредног развоја, повећање обима економске активности, подршку развоја предузетништва са акцентом на женско предузетништво, повећање броја запослених, технолошко унапређење процеса рада, развој малих и средњих предузећа у области производног, занатског и услужног сектора те побољшање животног стандарда и одрживог привредног развоја на подручју општине Гацко.

 

Подијелите вијест