Комунална полиција општине Гацко: ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Комунална полиција општине Гацко обавјештава да је почела контрола у вези са начином и условима држања стоке у урбаном дијелу општине Гацко (дио обухваћен Урбанистичким планом општине Гацко), по новој Одлуци о комуналном реду (Службени гласник општине Гацко број 4/21).

Чланом 114 став 3 и 4 Одлуке о комуналном реду, утврђена је забрана држања крупне и ситне стоке у урбаном подручју општине Гацко, осим објеката за смјештај стоке који се налазе на самом рубу насељеног мјеста, а стока се из смјештаја усмјерава на испашу у подручје изван граница Урбанистичког плана и да ни на који начин не нарушава становање и саобраћај у окружењу. Наведени објекти за смјештај стоке морају имати изграђене водонепропусне јаме за депоновање стајњака и испуштање осоке, а иста мора бити затворена, и у односу на стамбено – пословне објекте и путеве мора бити удаљена најмање 15 метара.

Такође, у урбаном дијелу општине Гацко забрањено је кретање стоке коловозом, тротоарима, пјешачким стазама, као и напасање на уређеним и неуређеним зеленим површинама.

За непоштовање наведених одредби прописане су казне у износу од 300 до 500 КМ.

Подијелите вијест