Комунална полиција општине Гацко: Обавјештење

Комунална полиција општине Гацко почела је са контролама кориштења јавних површина. Контролама ће бити обухваћене зелене површине, тротоари, пјешачке стазе и др. Контроле обухватају и паркирање возила и остављање предмета и ствари на наведеним површинама.

Одлуком о комуналном реду, за утврђене прекршаје из горе наведеног издаваће се прекршајни налози (за паркирање возила) и рјешења (за уклањање ствари и предмета).

Контроле ће убудуће бити провођене у континуитету.