Кабинет начелника општине Гацко: Саопштење за јавност

Саопштење из Кабинета начелника општине Гацко преносимо у цјелости:

У понедељак, 11. јануара,  Кабинет начелника Општине Гацко је од стране в.д.  директора ЈП „Комус“ АД Гацко,  Драгане Рудан, обавијештен о обустави рада тог предузећа.

Свјесни смо ситуације у којој се запослени налазе, али након 15 дана од преузимања одговорности и обавеза немогуће је сагледати све пропусте и анализирати стање које је проузроковано претходним радом Општине Гацко као оснивача и управе ЈП „Комус“ Гацко. Обустава рада се једино може извршити у складу са Законом о штрајку, који јасно дефинише правила ступања у штрајк, или штрајк упозорења. 

Кабинету начелника општине Гацко није достављена Одлука о ступању у штрајк коју мора донијети надлежни орган репрезентативног синдиката или више од половине запослених код послодавца. Најава штрајка мора да буде минимум седам дана прије дана одређеног за штрајк, а с обзиром да комуналне дјелатности спадају у дјелатности од општег интереса или дјелатности чији би прекид рада због природе посла могао да угрози живот и здравље људи или да нанесе штету великих размјера, обавезно је обезбиједити минимум процеса рада, према  акту о минимуму процеса рада који доноси послодавац.

В.д. директора Драгана Рудан, није доставила ниједан од горе наведених поднесака. У међувремену је начелнику општине од стране  радника достављен списак свих запослених који су против прекида рада и који не подржавају овакво понашање неколицине радника на челу са в.д. директора, а то су потврдили својим потписом. Од 59 запослених радника ове установе, само десет радника је самовољно прекинуло рад укључујући и в.д. директора. Спремни смо као оснивач, да одговорно приступимо рјешавању свих проблема које је оставила претходна општинска власт, али очекујемо разумијевање и сарадњу заједнице, а не опструкцију мањег дијела запослених, изван законских оквира, што убудуће нећемо толерисати. Овим понашањем појединаца поред самоиницијативног прекида услуга које могу угрозити безбједност грађана, угрожени су и сви запослени у предузећу за чији се интерес нови општински менаџмент бори.   

Искористићемо све законске оквире да станемо у крај неодговорном и бахатом понашању појединаца, који штети угледу предузећа и општине, и успорава изналажења адекватних рјешења у интересу свих запослених, за све проблеме које су нас дочекали у готово свим општинским установама, наводи се у саопштењу из Кабинета начелника општине Гацко.