ЈП “Водовод” А.Д. Гацко: Обавјештење корисницима комуналних услуга

Из предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко, позивају све грађане општине, кориснике и потрошаче воде са јавног водовода, да у року од 10 дана уклоне све нелегалне прикључке са којих се врши наводњавање баште, воћњака, напаја стока, јер , како истичу у Водоводу, због таквог понашања појединаца долази до несташица у снабдијевању водом што проузрокује рестрикције.

Послије овог рока од 10 дана екипа формирана од радника Ј.П.”Водовод” А.Д. Гацко и Комуналне полиције општине Гацко ће кренути на терен, у контролу и провјеру постојања нелeгалних прикључака и нерегистроване потрошње воде.

На лицу мјеста за постојање нелегалних прикључака и извођења самовољних радова на мрежи јавног водовода, казнит ће се корисник комуналне услуге, физичко лице у износу од 200,00 KM. Уколико се прекршај понови и исто лице не уклони нелегални прикључак, за повратнике ће се изрећи казна у висини од 500,00 KM.

Такође, из Водовода апелују на потрошаче воде да до 01. септембра ове године, измјесте водомјере изван кућа и помоћних објеката (гаража, штала итд.).

Уколико корисници комуналних услуга не измјесте водомјере до 01.септембра, иста екипа састављена од радника Ј.П. ”Водовод” А.Д. Гацко и Комуналне полиције, вршиће контролу извршеног измјештања водомјера, те ће кориснике који не буду измјестили водомјере изван кућа и помоћних објеката искључити са водоводне мреже.

Обавеза измјештања водомјера и уградња истих изван кућа и помоћних објеката, прописана је Законом о комуналним дјелатностима (Сл. гласник Р.С. бр: 14/11) и чланом XXIV Одлуке о водоводу и канализацији скупштине општине Гацко коју је Скупштина општине усвојила 17.10.2012. године.

У члану LXX ове Одлуке су прописане прекршајне казне за правна и физичка лица која:

  • Изврше прикључење на водоводну мрежу без знања предузећа Ј.П.”Водовод” А.Д. Гацко,
  • Ако физичка лица врше нерегистровну потрошњу воде из јавног водовода,
  • Ако физичко лице на било који начин оштети мрежу јавног водовода, те су прописане казне и за друге случајеве незаконитог поступања.

 

Подијелите вијест