Јавни позив за УН волонтера – Мостар, Прозор Рама и Гацко: Рок за пријаве до 25. априла

Јавни позив за пријем једне младе особе на позицију волонтера Уједињених народа у једној од сљедећих јединица локалне самоуправе: Град Мостар, Опћина Прозор Рама и Општина Гацко продужен је до 25. априла.

Позиција: Волонтер/ка Уједињених нација (УН-а) у заједници.

Број позиција: 1

Локација: У једној од јединица локалне самоуправе зависно од мјеста становања одабраног УН волонтера: Мостар, Прозор Рама и Гацко.

Трајање уговора: 6 мјесеци, пуно радно вријеме (уз могућност продужетка).

Одабрани/а волонтер/ка УН-а ће радити у просторијама градске управе из које долази, пружајући подршку одабраним ОЦД у повећању њихове видљивости у локалној заједници.

Ово је одлична прилика за све заинтересоване младе особе од 18 до 30 година да се укључе у промоцију пројеката цивилног друштва, ангажманом као Волонтер/ка Уједињених нација (УНВ), стажирањем / праксом у трајању од шест мјесеци. За ангажман је предвиђена одговарајућа мјесечна накнада. Потврда о стажирању / радној пракси ће се издати након 6 мјесеци од стране United Nations Volunteers (Волонтери Уједињених нација).

Опис послова:

Под директним наџором менаџерице РеЛОаД2 пројекта, волонтер/ка УН-а ће:

• Пружати подршку одабраним ОЦД како би унаприједили своју видљивост на локалном нивоу. Ово ће се обављати путем одржавања онлине и уживо састанака са ОЦД (зависно од локације ОЦД на које се налазе), упознавања са послом који ОЦД обављају и корисницима с којима раде, идентификовати праксе и активности које се могу промовирати на локалном нивоу, развити топле људске приче о овим праксама и пружити подршку организацијама за објављивање ових прича на њиховим профилима друштвених мрежа. Сарађивати са ОЦД у смислу унапређења њихових капацитета за промоцију и видљивости њихових активности и промјена које они постижу у свакодневном животу њихових корисника;

• Пружати помоћ у промовисању различитих активности које РеЛОаД2 проводи на локалном нивоу (јавни позиви, форуми за грађанске иницијативе, дијализи за младе, тренинзи и слично);

• Пружити помоћ у промовисању РеЛОаД2 најбољих пракси на локалном нивоу како би се осигурало да су грађани упознати са пројектним активностима и приликама које нуде;

• Повремено припремити извјештаје о проведеним активностима;

• Извршавати све друге задатке у оквиру описа посла које му додијели супервизор.

Критерији и услови:

• Завршена средња школа или еквивалентан ниво образовања. Висока стручна спрема се сматра као предност;

• Изванредно познавање једног од службених језика народа у Босни и Херцеговини;

• Добре комуникацијске вјештине.

Број радних дана и трајање:

Пуно радно вријеме (40 сати седмично)

Локација рада:

Једна од јединица локалне самоуправе зависно до мјеста становања одабраног УН волонтера: Мостар, Прозор Рама и Гацко, Босна и Херцеговина

Бенефиције:

Мјесечна накнада за трошкове живота волонтера/ке у износу од 375 УСД (према важећем курсу конвертирано у БАМ);
Здравствено осигурање током трајања уговора;
Право на годишњи одмор;
Могућности учења и личног развоја.

Поступак подношења пријаве:

Напомена: Волонтер/ка УН-а у заједници ради у мјесту становања. Стога, кандидати/киње који се пријављују на ову позицију морају бити становници једне од наведених јединица локане самоуправе и требају бити младе особе од 18 до навршених 30 година старости.

Да бисте се пријавили, потребно је да доставите сљедеће документе путем емаила на адресу registry.ba@undp.org најкасније до 25. априла 2023. године:

• Curriculum Vitae(ЦВ)/биографију на службеним језицима народа у Босни и Херцеговини која садржи:
Контакт информације (е-маил, број телефона); датум рођења; информације о степену образовања; информације о претходном волонтерском раду; информације о претходном радном искуству, укључујући и неплаћени радни ангажман, приправништво, праксу итд.; информације о рачунарским вјештинама; све додатне информације које кандидат сматра валидним.
• Мотивационо писмо на једном од службених језика народа у Босни и Херцеговини (250-500 ријечи) у којем ћете објаснити: Зашто желите судјеловати? На који начин ово приправништво/практично искуство може бити корисно за Вас и Вашу локалну заједницу? Све друге информације које кандидат сматра битним.
• Копија свједочанства/дипломе;
• Потврда о вођењу на евиденцији незапослених особа (коју издаје Служба за запошљавање);
• Потврда о пребивалишту на подручју једне од наведених јединица лоаклне самоуправе
Приликом слања пријаве путем емаила, у предмет поруке потребно навести „Пријава за младу особу, волонтер/ка УН-а“.
Важна напомена:
• Непотпуне, нетачне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.
• Максималан број бодова који кандидат може добити на основу достављеног ЦВ/биографије је 30, а на основу мотивационог писма 50. Збирни минимални број бодова који кандидат/киња мора имати да би био/ла позван/а на интервју је 40.
• Само кандидати који испуњавају горе наведене критерије ће се узети у разматрање за интервју.
• Поступак одабира кандидата ће водити уред УНВ-а и УНДП-а у БиХ.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) наставак је партнерства између Еуропске уније (ЕУ) и Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и претходно подржане иницијативе – РеЛОаД1 која је проведена у четверогодишњем периоду, од 2017. до 2020. године. РеЛОаД2 наставља јачати партиципативну демократију и процес европских интеграција на Западном Балкану кроз оснаживање цивилног друштва и младих за активно учешће у одлучивању те стимулисање потицајног правног и финансијског окружења за цивилно друштво. Програм се спроводи у сљедећим земљама и територијама Западног Балкана корисницима ИПА програма: Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Црна Гора, Косово, Сјеверна Македонија и Србија. Провођењем активности у цијелој регији, РеЛОаД2 ће оснажити капацитете јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и организација цивилног друштва (ОЦД) за укључивање у продуктивна партнерства и доприношење унапријеђеном пружању услуга и реализацији приоритета у складу са развојним стратегијама сваке од одабраних ЈЛС.

РеЛОаД2 у БиХ је у два јавна позива одабрао 13 партнерских ЈЛС: Бихаћ, Центар Сарајево, Гацко, Градишка, Град Источно Сарајево, Горажде, Мостар, Ново Сарајево, Приједор, Прозор Рама, Рудо, Угљевик и Витез.

Пројектом се потичу партнерске ЈЛС на финансирање ОЦД-а на транспарентан начин користећи развојно оријентисан пројектни приступ у складу са локалним приоритетима. У склопу компоненте за младе РеЛОаД2 пројекта планирано је да се повећа ангажман младих у рјешавање изазова у заједници. Ово је планирано кроз спроведбу омладинских иницијатива, организовање стажирања / радне праксе за минимално једну особу у 13 партнерских ЈЛС те јачање вјештина младих кроз стручне / цертифициране обуке, а све с циљем унапређења њихових економских перспектива. Трајање пројекта је 48 мјесеци (2021-2024).

У оквиру својих активности, РеЛОаД2 пружа и подршку одабраним ОЦД у домену екстерне комуникације и боље промоције њиховог рада са корисницима на локалном нивоу. Фокус ће бити повећању пажње јавности на услуге које нуде ОЦД кроз пројекте који су подржани у оквиру РеЛОаД2 пројекта.

Подијелите вијест