Јавни позив за додјелу субвенција у пољопривреди за 2022. годину

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за додјелу субвенција у пољопривреди за 2022. годину, који можете преузети ОВДЈЕ.

Како стоји у тексту јавног позива, Општина Гацко ће за 2022. годину додјељивати субвенције свим пољопривредним произвођачима који буду испуњавали услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

Исплата подстицајних средстава ће се вршити посредством Опште земљорадничке задруге на текуће рачуне, односно жиро рачуне корисника кад Начелник на основу записника о чињеничном стању комисије за утврђивање испуњености услова за додјелу субвенција у пољопривреди, рјешењем одобри исплату новчаних подстицаја корисницима.

  • Права и услови учешћа за додјелу субвенција

Право на субвенције у пољопривредној производњи могу остварити сва правна и физичка лица која имају пољопривредно газдинство на подручју општине Гацко и која испуњавају услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

Субвенције ће се по овом позиву додјељивати у сточарској производњи, воћарској производњи, за капитална улагања и суфинансирање премије осигурања.

Право на субвенције у сточарској производњи имају пољопривредни произвођачи:

– у узгоју крава – пољопривредни произвођачи који посједују најмање 5 музних грла, осим за грла гдје је рађена генотипизација и код којих је доказана аутохтоност гдје није ограничен број грла;

– за тов јунади – пољопривредни произвођачи који имају најмање 8 јунади у тову са минималном улазном тежином од 250 кг;

– у производњи свињског меса – пољопривредни произвођачи који посједују крмаче прасиље или супрасне назимице и то минимално 10 са минималном тежином назимица 70 кг. и 100 кг. крмача прасиља;

– у узгоју оваца – пољопривредни произвођачи који пријаве узгој оваца и коза у минималном броју од 50 великих грла у стаду;

– у перадарској производњи – пољопривредни произвођачи који имају организовану производњу конзумних јаја, минималан број кока носиља је 500;

– у производњи меда – пољопривредни произвођачи који посједују најмање 30 пчелињих друштава и који су уписани у евиденцију пчелара.

Право на субвенције у воћарској производњи имају пољопривредни произвођачи за подизање нових и одржавање постојећих засада воћа. Минималан број садница је 500 комада.

Право на субвенције за капитална улагања имају пољопривредни произвођачи за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката смјештајног капацитета за сточарску производњу, који у текућој години изврше улагања за наведену намјену минимално 5.000,00 КМ.

Право на суфинансирање премије осигурања имају корисници који се баве пољопривредном производњом и који у току године изврше осигурање своје стоке.

Једно пољопривредно домаћинство може остварити право на текући подстицај само по једном основу, а максималан износ подстицаја 2.000,00 КМ по домаћинству.

  • Начин подношења захтјева

Да би остварили право на субвенције за 2022. годину, пољопривредни произвођачи су обавезни да поднесу захтјев са потребном документацијом Општој земљорадничкој задрузи Гацко.

  • Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен до 23. септембра 2022. године.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Опште земљорадничке задруге или на број телефона: 059/472-331.

Подијелите вијест