Јавни позив организацијама цивилног друштва/НВО за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати општина Гацко у 2023. години

Начелник општине Гацко објављује ЈАВНИ ПОЗИВ организацијама цивилног друштва/невладиним организација за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати општина Гацко у 2023. години.

Општина Гацко позива све организације цивилног друштва (ОЦД) /невладине организације (НВО) да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима и стратегијама општине Гацко, из следећих приоритетних области:

 1. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.1 Пројекти који помажу унапређењу знања и вјештина у пољопривредној производњи са фокусом на типичне производе и /или аутохтоне расе овог краја,

1.2  Развој капацитета пољопривредних удружења,

1.3 Пројекти који доприносе унапређењу квалитета живота у руралним срединама.

 1. КУЛТУРА

2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности, културно-умјетничког аматеризма и волонтеризма,

2.2 Заштита, очување и промоција материјалног и нематеријалног културно – историјског наслеђа,

2.3 Пројекти који доприносе подстицању културног и кративног стваралаштва младих.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од минимално 2.000,00 КМ до максимално 17.500,00 КМ (конвертибилних марака), зависно о области за коју се аплицира.

 • За приоритетну област 1.износ средстава за одобрене пројекте ОЦД износиће од 3.000,00 – 10.000,00 КМ
 • За приоритетне област 2 износ средстава за одобрене пројекте ОЦД износиће од 2.000,00 – 17.500,00 КМ

За наведене приоритетне области могу аплицирати само ОЦД које дјелују у домену наведених области .

Дужина трајања сваког пројекта може бити од три до шест мјесеци. Сви пројекти се морају реализовати до 31.12.2023.године.

ПРАВО УЧЕШЋА

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама , за све форнално регистроване ОЦД и НВО (удружења или фондације), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини и Републици Српској.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација за пријаву на јавни позив се може преузети од 24. маја 2023.године, са званичне интернет странице општине Гацко (www.gacko-rs.info)

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на интернет страници општине Гацко www.gacko-rs.info

Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити 30. маја 2023. године од 11 до 12 сати у сали Скупштине општине Гацко, Солунских добровољаца број 2, општина Гацко. Потецијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-mail адресе sportiomladina.gacko@gmail.com са назнаком за јавни позив. Питања се могу постављати до12. јуна 2023.године, а одговори ће бити достављени у писаној форми унутар три дана од примања питања.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у два (2) примјерка, у једној штампаној форми и једној електронској копији – (УСБ), у затвореној коверти, препоручено поштом или лично, током радних дана (понедељак – петак) у периоду од 0730 до 1600 сати са назнаком : „За јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама„ на следећу адресу:

Општина Гацко

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

Шалтер број 1

Солунских добровољаца број 2

89240 Гацко

Рок за предају апликација је 20. јун 2023. године до 16 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански печет указује на датум слања прије званичног истека рока.

Спољашња страна коверте мора садржавати назив Јавног позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и ријечи „Не отварати прије званичног отварања“.

О примљеној пошиљци у Општинској управи ће се водити уредна евиденција.

Административни трошкови не смију прелазити 20% Буџета пројекта.

Резултати јавног позива ће бити објављени на веб страници општине Гацко www.gacko-rs.info, као и на оглсној табли општине.

Сет докумената потребних за Јавни позив се могу преузети на следећим линковима:

 1. ПРОЈЕКТНИ ПРИЈЕДЛОГ
 2. ПРЕГЛЕД БУЏЕТА – ПРОРАЧУНА
 3. МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА
 4. ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈА
 5. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОДАЦИ О АПЛИКАНТУ
 6. ФИНАНСИЈСКА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ФОРМА
 7. ИЗЈАВА О ПОДОБНОСТИ
 8. ЛИСТА ЗА ПРОВЈЕРУ
 9. СМЈЕРНИЦЕ ЗА АПЛИКАНТЕ.
Подијелите вијест