Јавни оглас за избор и именовање четири члана Пописне комисије за општину Гацко у 2013. години

popis

Расписује се  Јавни оглас за избор и именовање четири члана Пописне комисије за општину Гацко.

Пописну комисију општине Гацко именује Скупштина Општине Гацко на приједлог Комисије за провођење конкурсне процедуре, а руководи се припремама, организовањем и провођењем пописа на територији општине Гацко.

Пописна комисија општине Гацко се бира и именује за попис становништва, домаћинстава и станова у општини Гацко.

Попис ће се провести у периоду од 01.10. до 15.10. 2013. године са стањем на дан 30.09.2013. године у 24 часа.

Општи услови за кандидате су следећи:

–          да су држављани БиХ,

–          да су старији од 18. година,

–          да имају општу здравствену способност,

–          да се против кандидата не води кривични поступак,

–          да има пребивалиште на подручју општине Гацко,

–          да буде расположив током дана, увече и викендом за посао.

Посебни услови:

–          да има најмање средње образовање у четверодогишњем трајању.

Национална структура чланова Пописне комисије је следећа: један Србин, један Бошњак, један Хрват и један из реда Осталих, кандидат може бити са пребивалиштем друге општине у циљу задовољавања етничке структуре,

Један члан Пописне комисије ће се изабрати из реда запослених у Републичкој управи, за геодетске и имовинско правне послове и катастар.

Рок за подношење пријава је од 06.06. до 10.06.2013. године.

Јавни оглас ће се објавити на web страници Општине, огласној табли Општине и Радио Гацку.

Са кандидатима  који буду испуњавали услове из огласа Комисија ће обавити интервју.

Пријава са доказима о испуњавању услова из  се може доставити лично или путем поште на адресу:

Комисија за провођење конкурсне процедуре за избор Пописне комисије, општина Гацко, улица Солунских добровољаца бр. 2.

Подијелите вијест