Ј.П.Водовод”: Правилник о начину откривања нелегалних прикључака

Ј.П.”Водовод” а.д. Гацко донио je Правилник о начину откривања нелегалних прикључака и неовлаштене потрошње воде из јавне водоводне мреже општине Гацко, као и обрачун количине новчане вриједности неовлаштено потрошене воде. Правилник је ступио на снагу 16. aприла.

Правилником је регулисано питање спровођења забране нелегалног прикључења на водоводну мрежу и неовлаштене потрошње воде, начин откривања случајева нелегалних прикључака и злоупотребе водомјера са циљем прикривања, односно умањења стварне потрошње (крађе воде) као и обрачун количине и новчане вриједности, неовлаштено потрошене воде, те цјеновник искључења и поновног прикључења на водоводну мрежу.

Овим правилником забрањују се власницима-корисницима стамбених, стамбено пословних, привредних и других објеката:

  1. Потрошња воде мимо водомјером контролисане потрошње исте;
  2. Свака злоупотреба водомјера или хидранта што таксативно али не и лимитативно укључује  оштећење или раскидање пломбе, окретање водомјера у обрнутом смјеру или слично;
  3. Свако прикључивање на водоводну мрежу прије инсталираних водомјера-директан прикључак;
  4. Свако оштећење или уништење објекта и уређаја система водоснадбијевања чиме се проузрокују поремећаји у снабдијевању водом за пиће и изазивају опасност по живот и здравље људи и заштиту животне средине.

Цијене таксе (без урачунатог пдв-а) за поновно прикључење на водоводну мрежу у случајевима неовлаштене потрошње воде или из других разлога који су проистекли из непоштовања услова и правила снабдијевања водом као што су оштећења имовине средстава предузећа, водомјера, дијелова водомјера, пломбе и друго.

Цијене се крећу у распону од 440 КМ до 600 КМ зависно од профила прикључка.

Цијене (без урачунатог пдв-а) за поновно прикључење на водоводну мрежу у случајевима када су потрошачи искључени због нередовног плаћања су од 30 КМ до 80 КМ зависно од профила прикључка.

За оштећење водомјера, дијелова водомјера, пломбе итд. и ако је дошло до штете због неисправног  одржавања или услед нехата од стране власника односно корисника, власник ће платити пуну цијену вриједности водомјера.

У току утврђивања ненамјенског кориштења воде, радницима Ј.П.”Водовод” мора бити омогућен приступ у све дијелове објекта у којима се налазе инсталације и постројења која су директно или индиректно прикључена на водоводну и канализациону мрежу.

У прилогу је комплетан правилник са којим треба да се упознају сви корисници односно потрошачи воде на водоводној мрежи.

За све додатне информације грађани се могу обратити у управу Ј.П. ”Водовод” – техничкој служби, сваким радним даном од 7 до 15, наведено је из обавјештења Управе Ј.П. “Водовод” Гацко.