Ј.П. “Водовод”: Омогућити приступ шахту за интервенције и очитање водомјера

Обавјештавају се потрошачи на водоводној мрежи (градска и сеоска подручја) да су радници Ј.П. ”Водовод” а.д. Гацко приликом задњег очитања које је вршено у априлу, а тако је у одређеним сеоским подручјима годинама уназад, на мјерним мјестима наишли на затрпана и неочишћена мјерна мјеста, односно шахтове у којима се налазе водомјери.

Одлуком о водоводу и канализацији из Службеног гласника општине Гацко из 2019. године и Закона о комуналној дјелатности, прецизно је наведено да приступ шахту мора бити стално омогућен за интервенције и одржавање, као и очитање водомјера. Није дозвољено остављање никаквих ствари, паркирање возила и слично, изнад водоводног шахта, као и унутар њега.

Дакле, читачи водомјера нису обавезни да чисте шахтове како би очитали водомјере. Моле се грађани да се придржавају донесених мјера како не бисмо долазили у ситуацију пријава комуналној инспекцији  и изрицање одређених казни за непоштовање истих, наводи се у обавјештењу које нам је достављено из Ј.П. Водовод Гацко.