Извјештај са Седамнаесте редовне сједнице СО-е Гацко

Јуче је у сали Скупштине општине Гацко одржана Седамнаеста редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника  Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника одјељења за инспекцијске послове Драгица Јововић, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка, РТРС и Херцег  Телевизије.

Скупштини су присуствовали и директор РиТЕ Гацко, Милинко Милидраг са сарадницима.

На сједници је разматрано 10 тачака дневног реда, а присутно је било свих 17 одборника.
На почетку засједања, усвојен је записник са Шеснаесте редовне сједнице која је одржана 05. марта 2015. године.

Одборници су дали позитивно Мишљење о проглашењу општег интереса за експропријацију ради проширења обухвата у зони повлатног угља лежишта “Гацко”.

Такође, дато је позитивно Мишљења о проглашењу општег интереса за експропријацију ради проширења обухвата експлоатационог поља “Ц” Површинског копа рудника угља “Грачаница” Гацко и донесени су закључци у вези са мишљењима.

Скупштина општине је закључила да се може приступити експропријацији непокретности које обухватају ова проширења, под условима да инвеститор Зависно предузеће „РиТЕ“ Гацко:

  1. Прибави пољопривредну сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, од надлежног органа у складу са законом о пољопривредном земљишту Републике Српске и у законском року уплати предвиђене накнаде.
  2. Приступи активностима за пројектовање и извођење заштитног зеленог појаса, са садњом високих садница у складу са одредбама важећих проведбених докумената просторног уређења.
  3. Видно обиљежи координате експлоатационог поља.
  4. Најкасније до 15. маја 2015. год. сачинити споразум-протокол између Општине Гацко, коју заступа начелник општине, Милан Радмиловић и Зависног предузећа „РиТЕ Гацко“ које заступа директор предузећа, Милинко Милидраг, са роковим апровођења радњи из тачке 1. ове Oдлуке.

Као и претходних годинa, Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко за 2014. годину и Програм рада са финансијским планом за 2015. годину оцијењен је као добар и свеобухватан. Донесена је Одлука о давању на коришћење простора у згради Немањина бр. 7, власништво Општине Гацко, Јавној установи Центар за Социјални рад Гацко.

Усвојени су извјештаји о:

  • раду Јавне установе Информативно-културни центар Гацко за 2014. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2015. годину са 12 гласова за и 3 уздржана;
  • раду Јавне установе Туристичке организације општине Гацко за 2014. годину са Програмом рада и финансијским планом за 2015. годину са 11 гласова за и 4 уздржана;
  • раду Народне библиотеке Гацко за 2014. годину са 11 гласова за и 4 уздржана.

Једногласно је прихваћен Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о водоводу и канализацији.

Ријешен је један предмет Имовинско-правних односа, а постављено је једно одборничко питање.

Подијелите вијест