Извјештај са Осамнаесте редовне сједнице СО-е Гацко

У петак је у сали Скупштине општине Гацко одржана Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника  Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника одјељења за инспекцијске послове Драгица Јововић, старјешине ТПВЈ Гацко Небојше Авдаловића, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка и представника ОСЦЕ-а.

На сједници је разматрано 13 тачака дневног реда.

На почетку засједања, усвојен је записник са Седамнаесте редовне сједнице која је одржана 22. априла 2015. године.

Једногласно је донешен Приједлог Пословника о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Гацко. Уводне напомене дао је Синиша Бољановић, предсједник за статутарна питања, пословник и прописе.

Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Гацко за 2014. годину усвојен је са 10 гласова ЗА и 5 уздржаних.

Прихваћена је Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње са  11 гласова за и 4 уздржана. Општина је у 2014. год. издвојила значајна средства за развој пољопривредне производње,у складу са правилником o додјели субвенција у пољопривреди, а до краја године у АПИФУ су регистрована 384 пољопривредна газдинства.

Без расправе је прихваћена Информација о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко за 2014. годину са 13 гласова за и 2 уздржана. На подручју општине Гацко основано је 8 Мјесних заједница и то: Автовац, Брљево, Врба, Гацко, Кула, Наданићи, Степен и Фојница.

Извјештај о раду Јавне установе Културно-спортски центар Гацко за 2014. годину и Програм рада са финансијским планом за 2015. годину усвојен је без расправе са  12 гласова за 3 уздржана. Извјештај се састоји из три дијела: општих показатеља, реализованих активности и финансијског извјештаја.

Највише пажње  посвећено је Информацији о стању здравствене заштите становништва општине Гацко за 2014.годину која је прихваћена са 12 гласова за и једним  уздржаним.

Донешен је закључак који се састоји из следећег:

  1. Да се од доприноса за здравствено осигурање који се издвајају у Фонд здравственог осигурања РС са подручја општине Гацко враћа Дому здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацку најмање 18% средстава, те да се због угрожености пацијената и радника Дома здравља потпише нови Анекс уговор између Јавног фонда здравственог осигурања РС и Дома здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко у складу са тачком 1. овог Закључка до 30.06.2015. године, Скупштина Општине Гацко ће подржати Штрајк радника.

Једногласно је усвојен Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина. Донешена је  Одлука о одређивању локације за уништавање неексплодираних убојних средстава и Одлука о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације.

Такође је донешена Одлука о утврђивању Нацрта просторног плана Општине Гацко 2014-2034. година који су презентовали представници УРБИС центра из Бањалуке. Нацрт Просторног плана  биће изложен  на јавни увид у периоду од 15.6 до 15.7 у просторијама општине Гацко.

Донешена је одлука о износу накнаде по м2 за остало грађевинско земљиште и то: 1,25 КМ за земљиште по култури пашњак и 2,10 КМ за земљиште по култури ливада. Донесен је закључак о начину израде Регулационог плана „Лазарићи 1“ као дијела  Регулационог плана „Лазарићи“

Ријешено је 7 предмета имовинско-правних односa, а одборничких питања у писменој форми није било.