Извјештај са Двадест друге редовне сједнице СО-е Гацко

У сали Скупштине општине Гацко јуче је одржана је Двадесет друга редовна сједница Скупштине општине.

Сједницу је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Косте Милићевића, начелника општине Милана Радмиловића, замјеника начелника општине Радоице Антуновића, начелника Одјељења за општу управу Ранка Марковића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Алексе Зеленовића, начелника Oдјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, службеника за односе са јавношћу, представника Радио Гацка и Херцег Телевизије.

На сједници је разматрано 13 тачака дневног реда.

На почетку засједања, усвојен је записник са Двадесет прве редовне сједнице која је одржана 02. децембра 2015. године.
Приједлог Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме у 2015. години усвојен је са 12 гласова за и 1 уздржаним. На основу увида у средства која ЈП „Шуме Републике Српске“, ШГ „Гацко“ уплаћује на рачун јавних прихода општине, очекивано је да ће од продаје дрвних сортимана у 2015.години бити прикупљена средства у износу од 103.215 КМ, а намјенски ће се утрошити за изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре у руралним подручјима општине.

Приједлог Програма о измјенама и допунама Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2015. годину образложио је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Драган Паповић. Овај програм је саставни дио буџета општине, а планирана су средства у износу 4.594.852 КМ. Приједлог је усвојен са 10 гласова за и 4 уздржана.

Приједлог Ребаланса буџета општине Гацко за 2015. годину усвојен је 9 гласова за, 1 против и 3 уздржана.
Уводне напомене на документ дао је Драган Паповић. Приједлогом ребаланса буџета Општине Гацко за 2015. год. планирана су укупна средства у износу од 10.298.439 КМ.
Приједлог Одлуке о извршењу Ребаланса буџета општине Гацко за 2015. годину усвојен је без расправе.

Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2016. годину усвоејн је са 9 гласова за, 4 против и 1 уздржан. Од ове накнаде планирана су средства у износу од 4.600.00КМ.

Приједлог Буџета општине Гацко за 2016. годину, такође је образложио Драган Паповић. Приједлогом буџета општине за 2016. планирани су укупни приходи у износу од 9.486.660 КМ. Иако је приједлог буџета идентичан у свим елементима нацрту буџета није добио потребну скупштинску већину. Донесена је одлука о привременом финансирању општине Гацко за период јануар-март.

Извјештај Комисије за вјерска питања за 2014. годину једногласно је усвојен. У извјештају је констатована добра и коректна сарадња вјерских заједница са локалном заједницом, као и добра међусобна сарадња црквених општина Гацко и Автовац и исламске вјерске заједнице.
Једногласно и без расправе је усвојен Програма рада Скупштине општине Гацко за 2016. годину.

Усвојена је Одлука о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Просторног плана општине Гацко 2014-2034. година. Стратешком процјеном биће разматрана питања заштите ваздуха, воде, земљишта,живог свијета, природе и природних добара, као и друг апитања за која се у току израде утврди да захтијевају одговарајућу обраду. Разматраће се и могуће климатске промјене, које могу услиједити дјеловањем загађивача који емитују загађујуће материје које изазивају одређене промјене климе.

Ријешена су два питања имовинско-правних односа, а одборничких питања није било.

Подијелите вијест