Извјештај о одржаном трећем менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта РеЛОаД2 у Општини Гацко

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката, који се спроводи у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД2) у сарадњи са Општином Гацко, у понедјељак, 11. априла 2022. године у термину од 11.00 до 13.00 часова, одржан је трећи од три планирана менторска састанка за заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва (ОЦД). Трећи менторски састанак одржан је у просторијама Општине Гацко и био је прилика да представници ОЦД-а са ментором јавно дискутују о недоумицама и дилемама у оквиру припреме пројектних приједлога.

Термин менторског састанка и позив представницима ОЦД је објављен на званичној интернет страници Општине Гацко. Додатно је позив за учешће на менторском састанку упућен организацијама цивилног друштва и након одржане обуке у управљању пројектним циклусом (ПЦМ). Трећем менторском састанку присуствовало је укупно 5 учесника/ца (5 представника/ца ОЦД), од чега 3 жене и 2 мушкараца.

На почетку менторског састанка, учесницима је појашњена улога ментора и сврха одржавања менторских састанака. Том приликом је наглашено како је улога ментора да помогне у отклањању дилема и недоумица које представници ОЦД могу имати током припреме пројектних приједлога али да улога ментора није да на било који начин учествује у изради самих пројектних приједлога. Истакнуто је такође да у циљу осигурања и примјене транспарентног приступа реализација менторства, консултације „један на један“ са представницима ОЦД нису дозвољене. Након уводног представљања сврхе менторских састанака и планираног начина рада ментор је дао могућност присутнима на састанку да изнесу своје дилеме и поставе питања.

Током дискусије разговарано је о сљедећим темама:

 1. Да ли организација може купити рачунар за потребе провођења пројекта, који ће након проведбе пројекта остати на кориштење организацији?
  Одговор: Детаљне информације о финансијским аспектима пројекта садржане су у јавном позиву и смјерницама за апликанте. Из описа буџетских ставки мора се јасно видјети веза са активностима на коју се односи поједина буџетска ставка.
 2. Како се структуирају и калкулишу путни и трошкови едукатора у пројектом буџету?
  Одговор: Детаљне информације о финансијским аспектима пројекта садржане су у јавном позиву и смјерницама за апликанте. Путни и сви други трошкови калкулишу се у бруто износу. Трошкови едукатора се приказују понаособ за сваког појединачног едукатора, те у себи могу али не морају садржавати трошкове превоза.
 3. Да ли може ОЦД са подручја неке друге општине, или града аплицирати на јавни позив у нашој општини?
  Одговор: Да, ментор је подсјетио учеснике да је одговор на ово питање јасно дефинисан у смјерницама за апликанте.
 4. Колико дуго је препоручљиво да трају едукације за дјецу?
  Одговор: Ментор је напоменуо учеснике да су они одговорни за дизајн пројекта и да они најбоље познају потребе и капацитете циљних група. Генерално едукације требају бити планиране и проведене на начин да одговоре на потребе циљне групе, односно да њихова проведба доведе до постизања пројектних резултата.
 5. Да ли се током трајања пројекта све активности морају спроводити искључиво са једном циљном групом?
  Одговор: Ментор је напоменуо учеснике да су они одговорни за дизајн пројекта и да они најбоље познају потребе и капацитете циљних група и крајњих корисника. Активности морају бити логично груписане, те ако више активности води до остварења једног пројектног резултата/циља који је везан за једну циљну групу (крајње кориснике) онда се намеће закључак да се све активности морају провести са члановима те циљне групе.

На крају састанка ментор се захвалио присутним представницима ОЦД на учешћу.

У сврху транспарентности, сви записници, укључујући и овај, са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Гацко. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

Подијелите вијест