Информација о текућим радовима по пројекту „Доградња водоводног система општине Гацко“

Начелник Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Општине Гацко, Алекса Зеленовић доставио је информацију о текућим радовима по пројекту „Доградња водоводног система општине Гацко“.

Како Зеленовић наводи, у току мјесеца септембра биће завршена технички заокружена цјелина радова и то:

–          Гравитациони цјевовод Р1-ПС1 у износу од 111.336,57 КМ;

–          Потисни цјевовод ПС2-Р2 у износу од 112.909,15 КМ;

–          Потисни цјевовод ПС1-ПС2 у износу од 130.465,70 КМ;

–          Довод ел. енергије-СТС извориште 10(20)/0,4 кВ 50 кVА у износу од 51.848,94 КМ.

Укупан износ радова за мјесец септембар је 406.560,37 КМ.