Hajaва: Пета редовна сједница Скупштине општине Гацко

У петак, 28. априла, са почетком у 10:00 часова, биће одржана Пета редовна сједница Скупштине општине Гацко.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко, а предложен је следећи

  Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 1. Записник са Четврте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 28.02. 2017. године;
 2. Нацрт Статута општине Гацко;
 3. Извјештај о раду за 2016. годину, Јавне установе Центар за социјални рад Гацко и Програм рада са финансијским планом за 2017. годину;
 4. Извјештај о раду за 2016. годину, Јавне установе Информативно-културни центар Гацко и Програм рада са финансијским планом за 2017. годину;
 5. Извјештај о раду за 2016. годину, Јавне установе “Културно-спотрски центар” Гацко и Програм рада са финансијским планом за 2017. годину;
 6. Извјештај о раду за 2016. годину, Јавне установе Туристичке организације општине Гацко и Програм рада са финансијским планом за 2017. годину;
 7. Приједлог Одлуке о висини боравишне таксе на подручју општине Гацко;
 8. Приједлог Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Гацко;
 9. Извјештај о раду за 2016. годину Народне библиотеке Гацко;
 10. Извјештај о утрошку средстава на основу плана по основу накнада од пожара за 2016. годину Територијалне ватрогасне јединице Гацко;
 11. Приједлог Одлуке о усвајању Просторног плана општине Гацко 2014.-2034. година;
 12. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана “Лазарићи 1” као дијела РП “Лазарићи”;
 13. Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Управног одбора Јавне установе “Културно-спортски центар” Гацко;
 14. Именовање члана Одбора за жалбе општине Гацко;
 15. Имовинско-правни односи;
 16. Одборничка питања;