Гатачким пољопривредницима представљен нови Правилник о подстицајима

Пољопривредним произвођачима са подручја наше општине, данас је у сали СО-е Гацко представљен нови Правилник о подстицајима у пољопривреди за 2016. годину. Са новинама које Правилник носи, заинтересоване произвођаче упознао је Боро Миливојевић из Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, подручна јединица Требиње.

„Нови Правилник је сличан прошлогодишњем. Оно што је новина је што се ове године могу остварити премије за производњу квалитетних јуница и финансирање премије осигурања у примарној пољопривредној производњи. То значи да произвођачи могу да осигурају своје основно стадо и објекте, а Министарство ће суфинансирати премију осигурања до 50% од полисе“, рекао је Миливојевић.

Висина буџета подстицаја је на прошлогодишњем нивоу, и износи 60 милиона марака. Највећи дио тих средстава, око 47 милиона, намијењен је за директу мјеру, односно помоћ пољопривредним произвођачима, а која се односе на помоћ у сточарској и биљној производњи. Ову помоћ остварју и комерцијални и некомерцијални пољопривредни произвођачи. У другу групу мјера спадају капитална улагања, гдје пољопривредни произвођачи прво морају да инвестирају одређена средства да би након тога остварили поврат од Министарства, који се према ријечима Миливојевића, креће до 30% од инвестираних средства. Пољопривредни произвођачи који региструју своје газдинство као комерцијално имају 50% више средстава него некомерцијална газдинства, и ту је разлика. У трећу групу мјера спадају интервентне, на које произвођачи имају право уколико дође до штета проузрокованх од удара грома, паса уталица, а у које не спадају штете проузроковане поплавама, сушама и сл.

Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају корисници, пољопривредна газдинства са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, која обављају пољопривредну производњу на територији Републике и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о пољопривреди, који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава.

Подијелите вијест