Дјечији вртић Гацко: Конкурс за упис дјеце у програм предшколског васпитања

Родитељи који су заинтересовани да њихова дјеца похађају Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школу у 2019. години у организацији Дјечијег вртића Гацко, дужни су да до 06. фебруара 2019. године пријаве своју дјецу у просторијама вртића.

Програм припреме за школу ће се реализовати у трајању од три мјесеца, од првог понедељка мјесеца марта сваким радним даном по три часа у укупном дневном трајању од 180 минута.

Програм предшколског васпитања и образовања за дјецу пред полазак у школу у 2019. године ће проводити стручни васпитачи.

Министарство просвјете и културе Републике Српске ће обезбиједити средства за трошкове на уговорену накнаду за васпитаче, као и средства за набавку потребног радног и дидактичког материјала.

Уз образац Пријаве који ће попунити у Дјечијем вртићу, родитељ је дужан доставити извод из матичне књиге рођених дјетета са ЈМБГ, број личне карте једног од родитеља дјетета и контакт телефона.

Конкурс је отворен до 06. фебруара 2019. године.

Пријаве на конкурс се примају у Дјечијем вртћу Гацко (канцеларија педагога), сваким радним даном од 8:00 – 14:00 часова у току трајања.

За све информације можете се обратити лично у Дјечији вртић Гацко, или на телефон: 059/472-750 у току радног времена.