“Црвени крст“ Гацко

НАЗИВ: „Црвени крст“ Гацко
АДРЕСА: Немањина 5
ТЕЛ/ФАКС: 059/472-426

Општинска организација црвеног крста је јединствена, добровољна, хуманитарна организација која дјелује на територији општине Гацко.
У свом раду руководи се основним принципима Међународног Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, а то су хуманост, непристрасност, јединство, добровољност, независност, неутралност и универзалност.
Општинска организација Црвеног крста Гацко има свој Статут, а регистрована је код Основног суда у Требињу са основним циљевима и задацима.

 • Ради на здравствено-социјалној заштити и здравственом просвјећивању становништва и учествује у организовању разних облика помоћи грађанима у духу хуманизма и солидарности.
  •    Врши послове који проистичу из одредаба Женевских конвенција о заштити жртава од 12.08.1949. год. и допунских протокола од 08.06.1977. године.
  •    Врши функцију Службе тражења предвиђене Женевским конвенцијама.
  •    Залаже се за пријатељство, солидарност и сарадњу међу народима.
  •    Развија и унапређује добровољни рад у области социјалне заштите, посебно при пружању помоћи социјално угроженим лицима.
  •    Мотивише и окупља грађане за добровољно, анонимно и бесплатно даривање крви.
  •    Оспособљава кадрове за извршавање задатака Црвеног крста и друге послове и задатке у складу са циљевима Црвеног крста.

У Црвеном крсту Гацко запослена су 3 радника.

При општинкој организацији Црвеног крста имамо клуб младих (ученици средње школе) и подмладак (ученици основне школе).

Општинска организација Црвеног крста Гацко обиљежава следеће датуме:
•    8-15 мај: недеља Црвеног крста,
•    14-21 септембар: недеља борбе против ТБЦ-а,
•    6-11 октобар: недеља дјетета,
•    1 октобар: међународни дан старих,
•    31 децембар: дан дјечије радости.

Подијелите вијест