Четврта редовна сједница СO-e Гацко – најава

grb

Четврта редовна сједница Скупштине  општине  Гацко одржаће се у четвртак, 25. 04. 2013. године са почетком у 10:00 сати.

Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

За сједницу је предложен следећи дневни ред:  

 1. Записник са Треће редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 28.02.2013. године.
 2. Нацрт Буџета општине Гацко за 2013. годину.
 3. Нацрт Статута о измјенама и допунама Статута општине Гацко.
 4. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Гацко.
 5. Приједлог Одлуке о комуналним накнадама.
 6. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене за м2 корисне стамбено пословне површине.
 7. Анализа стања у области пољопривредне дјелатности  са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње.
 8. Информација о раду Мјесних заједница на подручју општине Гацко.
 9. Извјештај Комисије за вјерска питања.
 10. Извјештај Територијалне професионалне ватрогасне јединице Гацко за 2012. годину.
 11. Извјештај о раду Центра за социјални рад Гацко за 2012. годину и Програм рада са финансијским планом за 2013. годину.
 12. Извјештај о раду ЈУ Информативнокултурни центар Гацко за 2012. годину и Програм рада са финансијским планом за 2013. годину.
 13. Извјештај о раду ЈУ „Културноспортски центар“ Гацко за 2012. годину и Програм рада са финансијским планом за 2013. годину.
 14. Извјештај о раду ЈУ Туристичке организације општине Гацко за 2012. годину и Програм рада са финансијским планом за 2013. годину.
 15. Приједлог Рјешења о именовању члана Школског одбора у Основној школи „Свети Сава“ Гацко.
 16. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање Управних одбора јавних установа у општини Гацко.
 17. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Проф.др Саво Бумбић“ Гацко.
 18. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Народне библиотеке Гацко.
 19. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ  Информативнокултурни центар Гацко.
 20. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ  „Културноспортски центар“ Гацко.
 21. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ „Дјечији вртић“ Гацко.
 22. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Туристичке организације општине Гацко.
 23. Имовинско-правни односи.
 24. Одборничка питања.

Подијелите вијест