„Територијална професионална ватрогасна јединица“ Гацко

НАЗИВ: „Територијална професионална ватрогасна јединица“ Гацко АДРЕСА: Немањина 7 ТЕЛ: 059/472-351 Територијална професионална ватрогасна јединица је посебна општинска организација основана 2004. год. одлуком Скупштине општине Гацко. Територијална професионална ватрогасна јединица је општинска организација од посебног значаја за општину Гацко и има статус правног лица. Дежурна служба Ватрогасне јединице је на располагању 24 часа дневно. Задаци …

„Општа земљорадничка задруга“ Гацко

НАЗИВ: „Општа земљорадничка задруга“ Гацко АДРЕСА: Немањина 5 ТЕЛ/ФАКС: 059/472-331, 065/361-491 Јављањем потребе за удруживањем пољопривредних произвођача у циљу њихове боље информисаности и помоћи у Гацку је 2. марта 2006. године основана земљорадничка задруга. Задруга својом дјелатношћу помаже и доприноси побољшању положаја пољопривредних произвођача и ради као њихов сервис на цијелом  подручју општине Гацко и рјешава …