Анкета за исказивање интереса за покретање и унапређење властитог посла или проширење постојећих пословних активности

Општина Гацко, по одобрењу Начелника општине, проводи Анкету за исказивање интереса за покретање и унапређење властитог посла или проширење постојећих пословних активности, а које за резултат треба да имају отварање нових радних мјеста, повећање продуктивности рада и унапређења цјелокупног привредног амбијента.

Циљне групе су:

  • незапослена лица евидентирана на Заводу за запошљавање – Биро Гацко,
  • предузетници и привредна друштва регистровани на подручју општине Гацко и
  • остала заинтересована лица  и субјекти који намјеравају покренути нове пословне активности на подручју општине Гацко.

Основи циљ Анкете  је прикупљање и анализа података о броју и врсти пословних активности које се планирају проводити на подручју општине у 2022. години, од стране анкетираних циљних категорија, како би Општинска управа  адекватно процијенила износ буџетских средстава која ће бити пласирана за подстицај истих.

Након анализе исказаних интереса и утврђених закључака, Општинска управа ће објавити Јавни позив за додјелу подстицајних средстава за подршку запошљавању и развоју привреде.

Интерес се исказује попуњавањем анкетног  обрасца који се може преузети на првом спрату општине (портирница) или ОВДЈЕ, а  попуњени анкетни обрасци се могу подносити електронским путем на адресу: zorica.rambat@gacko-rs.info и jelena.miletic@gacko-rs.info, или достављањем на портирницу Општинске управе сваким радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Анкетирање ће се реализовати у периоду од 03.05 – 03.06.2022. године.

Контакт телефон за сва појашњења је: 059/ 472-436, локал 304.

Овим путем позивамо наведене циљне категорије да узму активно учешће у провођењу Анкете, како би заједничким радом дошли до квалитетнијих резултата.