Најава: Деветнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Деветнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко одржаће се у четвртак, 23. новембра у 10 часова у сали Скупштине општине Гацко.

За сједницу је предложен следећи

ДНЕВНИ   РЕД:

 1. Записник са Осамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Гацко одржане дана 20.10.2023. године;
 2. Извјештај о раду за 2022. годину Начелника општине Гацко и Општинске управе;
 3. Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко за период јануар-децембар 2022. године;
 4. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2022. годину;
 5. Извјештај о остварењу годишњег плана реализације пројеката општине Гацко за 2022. годину, по Стратегији развоја општине Гацко за период 2022. – 2028. године;
 6. Извјештај о реализацији капиталних пројеката за 2022. годину;
 7. Извјештај о реализацији Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину;
 8. Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина за 2022. годину;
 9. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава по основу накнада од вода за 2022. годину;
 10. Информација о стању у привреди и предузетништву општине Гацко за 2022. годину;
 11. Информација о стању локалних путева и улица (изградња и одржавање) и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2022. годину;
 12. Извјештај о раду Пољопривредне задруге “Гацко” за 2022. годину;
 13. Информацијa о здравственој заштити сточног фонда општине Гацко за 2022. годину;
 14. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Гацко за 2022. годину и за девет мјесеци 2023. године;
 15. Информација о стању у области основног образовања и васпитања у општини Гацко у школској 2022./2023. години;
 16. Извјештај о стању спорта на подручју општине Гацко за 2022. годину;
 17. Приједлог Одлуке о усвајању Акционог плана за имплементацију препорука по Извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине Гацко, за период 01.01.-31.12.2022. године, Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске;
 18. Нацрт Буџета општине Гацко за 2024. годину;
 19. Приједлог Одлуке о прихватању кредитног задужења општине Гацко;
 20. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Информативно културни центар Гацко;
 21. Одборничка питања.