Жене са села традиционално производе гатачки кајмак, а његовим брендирањем јачају себе и локалну заједницу

Општина Гацко је једна од 13 партнерских јединица локалне самоуправе са којима ради Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2), који финансира Европска унија, а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП). Један од пројеката који реализују организације цивилног друштва (ОЦД), а који су подржани кроз ову иницијативу, је и пројекат Удружења произвођача гатачког кајмака.

Циљ пројекта Припрема произвођача за процес брендирања гатачког кајмака је заштита географског поријекла и брендирање гатачког кајмака као производа. Гатачки кајмак је карактеристичан за овај крај због сировина од којих се производи, али и због специфичног начина саме производње. Циљ удружења је да се производ брендира и постане препознатљив не само локално, него и регионално. Да би се то остварило, постоје процедуре које се требају испоштовати. Прва је да се успостави систем следљивости у производњи, што би осигурало брендирање производа код надлежних институција.

Брендирање кајмака, према процјенама Удружења, ће неминовно водити ка већој препознатљивости, а самим тим и потражњи и повећању цијене кајмака. Жеља чланова је да се производњом кајмака допринесе побољшању њиховог материјалног положаја, што се нарочито односи на произвођаче у руралним подручјима. Производњу је стога неопходно стандардизовати, али при томе сачувати традицију и препознатљиви окус кајмака из овог краја.

Замјеница координатора пројекта за Општину Гацко, Ана Црногорац, каже како су производња и брендирање кајмака једна од стратешких области, које је општина препознала. Као један од кључних стратешких пројеката у Стратегији развоја општине Гацко 2022-2028. наводи се и Географски жиг у производњи кајмака.

Реализацијом овог пројекта осигуран је први корак у брендирању гатачког кајмака. Ова тема је јако значајна, како за локалну заједницу, тако и за регију. Пољопривреда и сточарство су основни извори прихода у гатачком крају. Многа газдинства се баве производњом кајмака, па је за Гацко веома важно да се произвођачима кајмака обезбиједи едукација, како би били спремни за даљњи рад, истиче Ана.

Циљна група пројекта су управо жене – чланице Удружења које су формално незапослене и живе искључиво од производње кајмака, а које углавном долазе из рубних подручја општине Гацко.

Драгана Миловић, предсједница Удружења произвођача гатачког кајмака, истиче како је ово  један од ријетких пројеката којим је пружена подршка женама на селу, кроз бесплатне едукације о стандардима у одржавању хигијене и квалитета млијека, правилној исхрани стоке, те вођењу евиденције о сточној храни и количини млијека. Уз то, све кориснице су прошле обуку о методама успостављања система следљивости у процесу производње гатачког кајмака и захтјевима који морају бити испуњени како би се осигурало брендирање.

Главно мјесто продаје кајмака су приватна газдинства и пијаце, те сајмови аутохтоних прехрамбених производа, које углавном воде жене.

На Свјетски дан жена на селу, желимо скренути пажњу на то колико је важна улога коју жене и дјевојке имају у друштву. Осим што воде домаћинства, оне чине значајан дио радне снаге у производњи у руралним крајевима. Пројектне активности Удружења су велики корак ка оснаживању жена у општини Гацко, те помажу да се препозна значај њиховог доприноса.

Извор вијести: УНДП Босна и Херцеговина

Подијелите вијест