Земљорадничка задруга Гацко: Обавјештење за општинске подстицаје у пољопривреди

Општина Гацко и ове године додјељује подстицаје у пољопривредној производњи на
територији општине, по сљедећим условима:

– Право на подстицаје у пољопривредној производњи могу остварити сва правна и физичка лица која имају регистровано пољопривредно газдинство на подручју општине Гацко и која испуњавају услове прописане Правилником о додјели субвенција у пољопривреди.

– За остваривање права на новчане подстицаје корисници подносе захтјев и документацију прописану Правилником Општој Земљорадничкој Задрузи до 18. септембра текуће године.

– Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви се неће разматрати.

– Једно пољопривредно домаћинство може остварити право на текући подстицај само по једном основу (уколико се бави производњом у више грана).

– Максималан износ подстицаја је 2.000,00 КМ.

– Уколико предвиђена средства у Буџету не буду довољна извршиће се пропорционално смањење субвенција до потребног нивоа за уклапање у планирани буџет.

Опширније у прилогу испод.

[wpdm_file id=76]