Završna prezentacija rezultata aktivnosti PAR grupe djece

Završna prezentacija rezultata aktivnosti PAR grupe “Štrumfovi”, u okviru Projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”, održana je juče u maloj sali SO-e Gacko.

Uvodne napomene o projektu SPIS dao je predstavnik NVO “Budimo Aktivni”, Unicef, Ismet Kapetanović.

Predsjedavajući OUO Projekta SPIS, Mirjana Nenadić, zahvalila se prisutnima na dolasku i pohvalila djecu koja su učestvovala u projektu, ističući da su bili izuzetno aktivni, odgovorni i prije svega humani.Prezentaciju rezultata aktivnosti u okviru projekta izvršili su PAR grupa djece, učenici osnovne i srednje škole. Učesnici su istakli da je cilj projekta u tome da svako dijete ima pravo da učestvuje u odlučivanju vezano za pitanja koja se tiču svih segmenata života.

Kroz metodološki izgled, akcioni plan, očekivani ishod, proces PAR istraživanja, uočavanja problema i načina rješavanja istih, učesnici su prisutne upoznali sa svim detaljima projekta.

Akcioni plan je realizovan uz veliku količinu napora kako facilitatora tako i djece koja su bila angažovana u okviru ovog projekta. Izgrađeno je šest prilaza javnim ustanovama za lica sa posebnim potrebama, sa invaliditetom, dječija kolica, bicikliste i druge kojima je pomoć potrebna. Važno je navesti da je Akcioni plan ušao u Akcioni plan Opštine.

Posebnu zahvalnost učesnici su izrazili Načelniku opštine koji je podržao projekat.

Predstavnik Centra za razvojne inicijative, Vasilije Lažetić, zaokružio je prezentaciju izvještajem o stanju dječijih prava u opštini Gacko u okviru projekta SPIS.

 

Подијелите вијест