Završeni Ćorovićevi susreti

abcd

“Ovo je prilika da još jednom osjetimo bogatstvo prohujalog vremena i snagu sačuvanog, a nedovoljno istraženog istorijskog blaga, jer su istoričari uvijek znali da posijano sjeme starih dobrih hroničara i ljetopisaca istražuju i proučavaju” rekao je na otvaranju dvanaestog po redu naučnog skupa predsjednik opštinskog odbora Prosvjete-Velemir Avdalović. Tema o kojoj su govorili istaknuti naučni i kulturni radnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore je Porodica Vladislavić i Miloradović.

Govoreći o Vladislavićima magistar Draga Mastilović je izdvojio Savu, jednog od najistaknutijih srpskih diplomata koji vodi porijeklo iz gatačkog sela Jasenik. Pred najezdom Turaka Vladislavići bježe u Dubrovnik odakle Sava stiže u Rusiju, gdje postaje jedan od najuticajnijijh ljudi na dvoru Cara Petra Velikog.

Vladislavić je prvi Caru Petru Velikom predočio srpsko nacionalno pitanje na Balkanu, zaključuje Mastilović.

Od starješina Vlaškog kantuna porodica Miloradović se u 15. vijeku uzdigla u rang vlastele i ovaj status zadržala do prvih decenija turske vlasti, rekao je prof. dr Siniša Mišić.

Brojniji dio porodice zaključuje Mišić je ostao kao zaštitnik pravoslavlja, dok su se neki njeni članovi iselili u Rusiju i uspjeli, kao grof i general Grigorije Miloradović.

Akademik Vojislav Maksimović se u svom naučnom radu osvrnuo na veze hercegovačkih Srba sa Rusijom od 16. do 19. vijeka. Prof. Savo Ćeklić je obradio temu Miloradovići i njihova zadužbina Žitomislić u radovima srpskih naučnika 19. i 20. vijeka. Prof. dr Irena Arsić govorila o vezama Save Vladislavića sa Dubrovnikom. Prof. dr Miloš Kovačević je govorio na temu Jovan Dučić o grofu Savi Vladislaviću, dok je prof. dr Đorđe Piljević obradio temu Istaknute porodice i pojedinci u istoriji Hercegovine.

Dvanaesti po redu naučni skup istoričara završen je uručivanjem nagrade “Vladimir Ćorović”. Iako nije praktikovano do sada, ove godine nagradu dijele prof. dr Milovan Pecelj za knjigu “Jevto Dedijer” dok je nagrada za životno djelo pripala akademiku Milošu Blagojeviću. Nagrade je uručio načelnik opštine Milan Radmilović.

U obrazloženju žirija koje je pročitao prof. dr Đorđe Piljević navodi se da je akademik Miloš Blagojević dao značajne rezultate u oblasti istorijskih nauka, naročito iz srednjeg vijeka pridržavajući se pri tom strogog naučnog metoda. Učestvovao je na velikom broju međunarodnih, nacionalnih i drugih naučnih skupova i kongresa. Za svoj rad je dobio više priznanja, a njegova naučna ostvarenja su objavljena na više jezika i nalaze se u nacionalnim bibliotekama širom svijeta. Akademik Miloš Blagojević je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i član Srpske akademije nauke i umjetnosti.

Prestižna nagrada Vladimir Ćorović otišla je i u ruke prof. dr Milovana Pecelja koji je prema ocjeni stručnog žirija objavio najbolje djelo u oblasti istoriografije između dva naučna.

Ova knjiga po riječima dr Sava Skoka predstavlja interdisciplinarni istraživački rad koji naučnoj i kulturnoj javnosti prikazuje djelo istaknutog Hercegovca Jevta Dedijera, profesora na beogradskom univerzitetu, geografa čija djela i danas predstavljaju dragocjena ostvarenja iz oblasti fizičke geografije, antropogeografije, demografije, ali i ostalih političkih odnosa na Balkanu krajem 19. i prvih decenija 20. vijeka.

Laureati nagrade Vladimir Ćorović; Akademik Miloš Blagojević i prof. dr Milovan Pecelj su poručili da im je čast što dobijaju priznanje u Gacku, odakle potiče čitava plejada naučnih radnika i javnih djelatnika.

U muzičkom dijelu programa nastupila je umjetnica etno muzike Snežana Spasić, učenici muzičke škole Sveti Roman Melod i narodni guslar Nikola Bošković.

Подијелите вијест