Završena stručna rasprava na nacrt RP RiTE Gacko

Juče je u Sali Skupštine opštine Gacko održana stručna rasprava na nacrt RP “Rudnik i Termoelektrana” Gacko. Stručnoj raspravi su prisustvovali članovi Savjeta plana, članovi radnog tima nosioca pripreme plana, predstavnici Javnih komunalnih preduzeća i Radio Gacka.

Stručnu raspravu otvorio je zamjenik načelnika Opštine Radoica Antunović, poželivši dobrodošlicu svim prisutnim. Član radnog tima i koordinator pripreme plana, Aleksa Zelenović,  naveo je da su se stekli svi uslovi za stručnu raspravu nakon donošenja Odluke o pristupanju izradi plana, izbora nosioca izrade plana, izrade predmeta i nacrta ovog provedbenog planskog akta, a proveden je javni uvid na nacrt RP u trajanju od 30 dana.

Nosilac izrade plana, Putinženjering d.o.o. Trebinje, obrazložio je nacrt ovog planskog akta. Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi evidentirani su zapisnički kod nosioca pripreme plana i njihovo prihvatanje ili odbijanje biće obrazloženi u prijedlogu plana koji će ići na usvajanje na sjednicu SO-e  Gacko.