Završena “Priprema roditelja za polazak djece u školu”

roditelji_6

“Dijete je knjiga iz koje čitamo i iz koje bismo trebali pisati.”

Centar za djecu sa posebnim potrebama “Rastimo zajedno” je još jednom pokazao spremnost i interakciju integrativnim aktivnostima. Naime, juče je u prostorijama centra upriličena dodjela Uvjerenja roditeljima, učesnicima kursa “Priprema roditelja za polazak djece u školu.” Devetomjesečni kurs je realizovan u okviru projekta “Inklizija u zajednici”, uz donatorstvo fondacije Mozaik.

Kurs je obuhvatio 15-ak roditelja djece predškolskog uzrasta, a usled zainteresovanosti roditelja ukazala se potreba za nastavljenje ovog kursa, čiji početak je planiran za septembar tekuće godine.

Koncepcija kursa se sastojala od niza teorijskih i prakticnih aktovnosti koje su se djelimično preplitale. Teme su vezane za edukativne sadržaje iz različitih oblasti, a sve u cilju edukacije roditelja, kako bi uspješno odgovorili na zahtjeve odgovornog roditeljstva i našli balans između potreba djeteta i društva uopšte. Teme teorijskog sadržaja obuhvatale holističko skladan razvoj predškolskog djeteta, dok su praktične aktivnosti sadržale setove aktivnosti koje će roditelji raditi sa svojom djecom i kontinuirano pratiti razvoj. Na svakoj radionici roditelji su imali priliku da steknu teorijska znanja koja su prenosili voditelji radionica, da pokažu svoju kreativnost i interesovanja, čije je polazište bilo “Svijest pojedinca mijenja i utiče na ostale”.

“Potrebno je naglasiti da se cijeli sistem društva zasniva na djeci. Koliko je zahtjevna uloga roditeljstva je činjenica koju ne treba olako zanemariti. Samim učešćem na ovim radionicama roditelji ukazuju na potrebu za sticanje novih znanja i vještina koje će im pomoći da usmjere svoje dijete i da kod njega razviju stabilnu psiho-socijalnu ličnost, koja će mu pomoći u participaciji društva”, riječi su predavača kursa Nade Jovović, Jelene Jovović, Radmile Divljan i Nade Mastilović.

Koordinator projekta Anđelka Boljanović, zahvalila se svim učesnicima ovog kursa, a posebno predavačima, u nadi da će se od septembra kurs nastaviti sa nekim novim roditeljima, vaspitačima i učesnicima.

Osim u Gacku, kurs je realizovan i u Nevesinju, Palama, Bugojnu i Novom Travniku.

roditelji__5

roditelji__4

roditelji__3

roditelji__2

roditelji__1

Подијелите вијест