За развој спорта Општина Гацко издваја 340 хиљада марака – У току Јавни позив свим спортским организацијама

У сриједу 26. фебруара, Општина Гацко расписала је Јавни позив за додјелу средстава намијењених финансирању програма спортских организација и удружења из области спорта. Овим позивом, средства у износу од 340 хиљада конвертибилних марака колико је буџетом општине планирано, на транспарентан и праведан начин биће распоређена спортским клубовима и друштвима са подручја Гацка.

Према ријечима вишег стручног сарадника за омладину, спорт, породицу и невладин сектор, Жељка Поповића, да би једна спортска организација добила средства гранта, потребно је да достави адекватан програм који је у складу са развојним циљевима из области спорта.

„Спортских организација и клубова на подручју општине има 15, и сви су на свој начин оправдали постојање. Расписивањем Јавног позива сви клубови имају једнаке шансе када је у питању додјела средстава, уз комисију која ће вршити бодовање пристиглих програма, њихову вриједност и валидност. Тешко је навићи све кориснике који су до сада средства добијали на други начин. Међутим, уважавајући препоруке главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, општина je донијела низ Правилника из области спорта, тако да ће расподјела средстава овим јавним позивом бити и праведна и транспарентна. Мислим да смо у прошлој години успјели да отклонимо све неправилности и уредимо стање финансирања спорта као гранта у општини са свим законским одредбама. Наравно, сви ће рећи да њихова организација или спорт имају приоритет, али постоји много критерија који говоре управо о томе гдје се ко налази и сврстава“, рекао је Поповић.

Развијеност спортске организације, број активних спортиста, спортски резултати, приступачност спорта, масовност у окупљању, само су неки од критерија за праведнију расподјелу средстава који су наведени у Правилнику.

„Један од критерија је и заступљеност система такмичења, јер имамо спортова гдје се турнирски једном или два пута годишње такмиче, а имамо екипна такмичења кроз лигу – 15 у јесењем и 15 у прољећном дијелу, дакле 30 утакмица у односу на два турнирска окупљања. Врло су значајни и остварени такмичарски резултати на нивоу РС, БиХ или међународном нивоу“, објаснио је Поповић.

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности којем припада и спорт, након истека јавног позива ће извршити сортирање пристиглих програма, средити документацију и дати први суд о вриједности достављених програма у виду нацрта. Све се то потом доставља Комисији за спорт која даје своје мишљење, на основу којег Начелник општине доноси годишњи план расподјеле средстава.

План је, каже Поповић, да се одобрена средства уплаћују у мјесечним ануитетима, што ће у многоме зависити и од редовности уплате концесионе накнаде (тзв.рударске ренте), будући да се грант за спорт напаја управо из тог извора.

Осим средствима предвиђеним грантом, Општина Гацко издваја и додатна средства која олакшавају функционисање спортских организација . Ту спада бесплатно кориштење спортске дворане, трошкови струје, воде као и средства за разна такмичења и кампове. Поповић истиче да ће изградњом мултифункционалне спортске дворане, чије радове финансира Општина, спортисти у Гацку имати боље услове за тренирање и такмичење.

Током 2019. године Општина Гацко је донијела три Правилника о спорту: Правилник о условима, критеријима и начину финансирања програма спортских организација и расподјеле средства за спорт у општини Гацко, Правилник о категоризацији спортова и спортских организација и Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава.

На основу тога, Начелник општине Гацко 26. фебруара је расписао Јавни позив за додјелу средстава намијењених финансирању програма спортских организација и удружења из области спорта, који је отворен 21 дан од дана објављивања.