VIII редовнa сједницa СO Гацко

Opstina_Gacko

Осма  редовнa  сједницa  Скупштине  општине  Гацко oдржаће се  20. 11.  2009. године (ПЕТАК) у 10,00 часова.
Сједница ће се одржати у сали СО-е Гацко.

Предложен је следећи дневни ред:

1.    Записник са VII редовне сједнице СО-е Гацко одржане дана 09.10. 2009.године.
2.    Информације о раду  Полицијске станице Гацко за 2008. годину и првих шест мјесеци 2009. године.
3.    Информације о стању безбједности саобраћаја  на подручју општине Гацко за 2008. годину и првих осам мјесеци 2009. године.
4.    Информације о стању у области основног образовања и васпитања у Основној школи “Свети Сава“ Гацко у школској 2008/2009. години.
5.    Информације о стању у области јавног превоза у општини Гацко.
6.    Информације о здравственој заштити сточног фонда у општини Гацко.
7.    Информације о стању локалних путева, улица и других јавних објеката у општини Гацко.
8.    Информације о одржавању сеоских путева на бази експлоатације шума, Шумске управе Гацко.
9.    Приједлог Споразума између Скупштине општине, Начелника и невладиних- непрофитних  организација општине Гацко.
10.    Приједлог рјешења за разрјешење и приједлог рјешења за именовање члана Комисије за награда и признања.
11.    Имовинско-правни односи.
12.    Одборничка питања.

Подијелите вијест