Ватрогасна јединица Гацко: У прошлој години 135 интервенција

Од почетка 2013. године, закључно са 31. децембром, Територијалана ватрогасна јединица Гацко је имала укупно 135 интервенција.

Од укупног броја, највише интервенција било је на гашењу шумских пожара (47). На стамбеним и помоћним објектима интервенисали су 13 пута, у саобраћајним несрећама и пожарима аутомобила 8, а током прошле године су имали и 25 асистенција.

Број пожара у 2013. у односу на 2012. годину је већи за 35 %, али је опожарена површина мања за 40%. Укупна опожарена површина у току 2012. године на подручју Гацка је око 800 хектара, и углавном  се односи се на два већа пожара гдје је опожарена површина била 750 хектара.

Као негативну чињеницу наводе већи број пожара на стамбеним и помоћним објектима у 2013. години,  што је како кажу, нарочито изражено у погледу доста веће материјалне штете у односу на  2012.  годину.

У току 2013. године, ТПВЈ Гацко је учествовала у многим пословима и операцијама везаним за потребе шире друштвене заједнице (попис становништва, превоз повријеђених особа из неприступачних терена, достава хране и друге врсте помоћи у неприступачне дијелове општине, достава воде у предјеле угрожене сушом и слично), што говори и евиденција излазака ватрогасних возила којих је у 2013. било укупно 448.

Класификација интервенција:
1. Класификација пожара:
–          Стамбени објекти…………………………………………….. 9
–          Помоћни објекти……………………………………………….4
–          Шумски пожари……………………………………………….47
–          Остало(ливаде, контејнери и сл. )………………………..37
–          Пожари аутомобила………………………………………….3
 
2. Класификација других интервенција:
 
–          Саобраћајни удеси …………………………………………..5
–          Елементарне непогоде……………………………………...5
–          Асистенције…………………………………………………..25