Утoрaк – 21. нoвeмбaр нeрaдни дaн у Рeпублици Српскoj

​​У складу сa Законом о празницима Републике Српске („Сл.Гласник РС“ бр. 43/07), 21. новембар 2017. године, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је републички празник и нерадни  дан.

У дане празника Републике не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.
 
Истоименим Законом је прописано да ће начелник општине, односно градоначелник одредити која су предузећа, установе и друге организације са подручја јединице локалне самоуправе, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни да раде у дане празника Републике и у ком обиму. 
 
(Mинистарство управе и локалне самоуправе)