Usvojen Budžet za 2010. godinu

Skupština opštine Gacko održala je dvanaestu redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano 16 tačaka dnevnog reda.

Usvojen je Prijedlog Budžeta opštine Gacko za 2010. godinu.

Načelnik odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović dao je obrazloženje prijedloga plana Budžeta.

Prijedlogom budžeta opštine Gacko za 2010. godinu planirani su ukupni prihodi od 9. 357. 600, 00 KM što predstavlja smanjenje od oko 5% u odnosu na plan Budžeta za 2009. godinu. Ukupno planirani prihodi uravnoteženi su sa ukupno planiranim rashodima (9. 357. 600, 00 KM) što znači da za 2010. godinu nije planiran suficit ni deficit.

Tekući troškovi su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu, dok su kapitalna ulaganja porasla što je rezultat mjera ekonomske štednje i otklanjanja negativnih efekata ekonomske krize.

Izvještaj Nadzornog odbora SO-e Gacko o izvršenju Budžeta sa Prijedlogom mjera za period 01. 01. 2009. do 31. 12. 2009. godine jednoglasno je usvojen.

Bez veće rasprave usvojeni su: Izvještaj savjeta za sport za 2009. godinu, Prijedlog Odluke o određivanju prostora za održavanje javnih skupova, kao i Informacija o stanju i Prijedlog mjera za obezbjeđivanje pouzdanog vodosnabdijevanja u opštini Gacko.

Za ovu godinu predviđeni su radovi i dobijena saglasnost od Načelnika Opštine za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Solunskih dobrovoljaca, Nemanjinoj, ulici 18. HLPB, kao i naselju Vrta.

Na dnevnom redu našlo se i Rješenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Gacko.

Imenovan je Ranko Mastilović, dipl. pravnik na period od četiri godine.

S obzirom da se na javni konkurs za poziciju direktora Narodne biblioteke Gacko nije prijavio ni jedan kandidat odlučeno je da se Dušan Milinković imenuje za VD direktora na period od 6 mjeseci.

Jednoglasno je usvojen i Nacrt Strategije razvoja opštine Gacko za period 2010. – 2020. godine.

Na dvanaestoj sjednici gradskog parlamenta vladala je potpuno radna atmosfera, a svih 16 tačaka je usvojeno.

 

 

Подијелите вијест