Упутство о начину и елементима израде буџета за 2020. годину

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општине Гацко, у складу са одредбама члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске, започело је активност на изради буџета општине Гацко за 2020. годину.

У ову процедуру буџетски корисници се укључују подношењем својих захтјева. Приједлог захтјева потребно је сачинити на основу Упутства за припрему буџета општине Гацко за 2020. годину.

Подносиоци захтјева су буџетски корисници који се финансирају из буџета.

У циљу израде Нацрта буџета општине Гацко, сви буџетски корисници су дужни да сачине свој буџетски захтјев за буџетске издатке и захтјев за додатна средства за буџетске издатке, чије финансирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности општине Гацко, до 15. септембра 2019. године.

Буџетски захтјев корисника који послује као самостални правни субјект, треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа, у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности и електронски на мејл: nacogac@teol.net и racogac@teol.net .

Упутство са прилозима можете преузети са нашег сајта.

Подијелите вијест