Упутство о начину и елементима израде буџета за 2015. годину

grb

Одјељење за привреду, финансије и друштвенe дјелатности општине Гацко у складу са одредбама члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 54/14), започело је активност на изради буџета општине Гацко за 2015. годину.

У ову процедуру буџетски корисници се укључују подношењем својих захтјева. Приједлог захтјева потребно је сачинити на основу Упутства за припрему буџета општине Гацко за 2015. годину како је предвиђено чланом 30., а у складу са чланом 25. поменутог Закона, а које се налази у прилогу.

Подносиоци захтјева су буџетски корисници који се финансирају из буџета (члан 2.тачка 3. Закона о буџетском систену РС).

У циљу израде нацрта буџета општине Гацко, сви буџетски корисници су дужни да примјеном члана 28., а у складу са чланом 25. поменутог Закона, сачине свој буџетски захтјев за буџетске издатке и захтјев за додатна средства за буџетске издатке, чије финасирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, до 15.09.2014 године.

Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа, у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, као и електронски на мејл: nacogac@teil.net и racogac@teol.net.

Упутство са прилозима можете преузети са Web странице: www.gacko-rs.info, у картици ДОКУМЕНТИ.

За све додатне информације можете се обратити на телефон: 059/471-273.

Kонтакт особe: Веља Кртолица, Рада Старовић и Драган Паповић.