Упутство о начину и елементима израде буџета за 2016. годину

Одјељење за привреду, финансије и друштвену дјелатност општине Гацко у складу са одредбама члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 54/14) започело је активност на изради  буџета општине Гацко за 2016. годину.

У ову процедуру  буџетски корисници се укључују подношењем својих захтјева. Приједлог захтјева потребно је сачинити на основу Упутства за припрему буџета општине Гацко за 2016. годину како је предвиђено чланом 30., а у складу са чланом 25. поменутог Закона, а које се налази  у прилогу.

Подносиоци захтјева су буџетски корисници  који се финансирају из буџета (члан 2.тачка 3. Закона о буџетском систену РС).

У циљу израде нацрта буџета општине Гацко сви буџетски корисници  су дужни да, примјеном члана 28., а у складу са чланом 25. поменутог Закона, сачине свој буџетски захтјев за буџетске издатке и захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финасирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама Министарства (приједлог финансијског плана) за наредну годину и доставе га Одјељењу за привреду, финансије и друштвену дјелатност  до 15.09.2015 године.

Буџетски захтјев корисника, који послује као самостални правни субјект, треба претходно да буде одобрен од стране надлежног органа, у складу са његовим Статутом.

Овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за привреду, финансије и друштвену дјелатност и електронски на mail:  nacogac@teol.net i racogac@teol.net

Упутство са прилозима можете преузети са Web странице: www.gacko-rs.info

За све додатне информације можете се обратити на телефон 059/472-423

Kонтакт особe:  Веља Кртолица, Милана Анђић, Рада Старовић и Драган Паповић

ПРИЛОЗИ:

Упутство за припрему буџета,

Прилог 4,

Прилог 3,

Прилог 2,

прилог 1,

Буџетски захтјев МЗ.