Udruženje “Rastimo zajedno” reprezentativan primjer odličnog rada

rz

Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama “Rastimo zajedno” osnovano je 2002. godine na inicijativu Centra za socijalni rad i do danas svakim danom opravadavaju svrhu svog postojanja, a to je prevencija, praćenje i otkrivanje djece sa smetnjama u razvoju, dijagnostika, savjetovanje, individualni i grupni tretmani, radna okupacija, dnevno zbrinjavanje, socijalizacija i integracija.

Impozantan je broj projekata i aktivnosti koje Udruženje  realizuje, a isti za cilj imaju inkluziju i mogućnost učestvovanja svih građana u edukativnim i kreativnim  radionicama, kao i u psiho-socijalnim tretmanima.

Udruženje je završilo sa implementacijom projekta “Psihosocijalna podrška djeci sa posebnim potrebama”  u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u okviru kojeg su obezbijeđeni individualni psiho–socijalni tretmani djece sa psihologom, logopedom, defektologom i socijalnim radnikom u trajanju od 4 mjeseca.

Takođe je završena implementacija projekta “Socijalna inkluzija u dnevnom centru” u saradnji sa Fondacijom Mozaik iz Sarajeva, u okviru kojeg je nabavljeno auto za prevoz korisnika usluga Centra za djecu sa posebnim potrebama, nabavljeni su stalci i platna za školu slikanja, platna, perle, konci, boje, materijal za kreativne radionice, kao i razboj za tkanje i pirografski aparat za radno okupacionu terapiju. U okviru ovoga projekta u CDPP počelo je provođenje radionica za odgogovorno roditeljstvo koje se i dalje provode.

Implementaciju prvog kvartala projekta „Održiv rad Dnevnog centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama kao dobar način njihove socijalne uključenosti“ je uspješno završena, a projekat će trajati dvanaest mjeseci, u saradnji sa Holandskom organizacijom Co-operating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF-CEE) i In fondacije, fondacije za unapređenje socijalne inlkluzije djece i mladih u BiH (INF), u okviru kojeg su nastavljeni psiho-socijalni tretmani, nabavljene mašine za šivenje kao i repromaterijal potreban za organizovanje i unapređivanje radno-okupacionih i kreativnih radionica, koje se planiraju izvoditi i u daljem periodu implementacije ovog projekta, u nastavku je planirana adaptacija dvorišta CDPP, organizovanje izleta za djecu i omladinu sa posebnim potrebama.

Udruženje je konkurisalo i dobilo sredstva za adaptaciju objekta Centra za djecu sa posebnim potrebama od humanitarne akcije „S ljubavlju hrabrim srcima“ koju je organizovao kabinet Predsjednika RS.

Kako saznajemo od Upravnog odbora udruženje je apliciralo za projekat “Samoodrživost CDPP radom i inkluzijom”, takođe u saradnji sa Sarajevskom Fondacijom Mozaik. Glavni cilj ovoga projekta je razvoj mješovitog pristupa u finansiranju CDPP s ciljem poboljšanja života djece i omladine sa posebnim potrebama, a u okviru kojeg je planirana nabavka mašine za pakovanje ugostiteljskog šećera te razvoj proizvodnje, kao i organizovanje integrativnih kreativnih radionica.

Подијелите вијест