Učenici odgovorni i aktivni

mira_22

Učenici osnovne i sredne škole, u saradnji sa tehničkim partnerom “Budimo aktivni”, su počeli sa implementacijom dijela projekta SPIS koji je usko vezan za dječija prava. Koordinator projekta je Mirjana Nenadić, facilitator Jasna Bjelogrlić, a projekat se implementira u saradnji sa lokalnom zajednicom.

Prema riječima koordinatora osnovni cilj projekta je poštovnje dječijih prava u školi, porodici i lokalnoj zajednici, upoznavanje djece sa konvencijom o pravima djeteta i učešća djece u rješavanju problema u lokalnoj zajednici uz podršku odraslih.

„Djeca su izuzetno aktivna, odgovorna i pokazuju veliku zainteresovanost za realizaciju projekta. U projektu učestvuju djeca iz osnovne i srednje škole, a do sada smo imali pripremni sastanak i dvije radionice. Prvi dio projekta se završava krajem maja, nastavlja se u septembru i završava polovinom novembra“- istakla je koordinator Mirjana Nenadić.

Na početku svog zajedničkog rada, PAR grupa djece se upoznala sa projektom (šta je PAR? svrha projekta…) i svojom ulogom u istom,  uz  prezentaciju rezultata istraživanja  i grupnu diskusiju o odabiru fokusa aktivnosti. Potom je uslijedila grupna diskusija o razmišljanjima djece o tome šta je prioritet da se uradi.

Djeca će svojom akcijom, uz pomoć koordinatora i odraslih, napraviti nešto korisno za lokalnu zajednicu, a na šta će se fokusirati odrediće se na sledećim radionicama.

Svoju kreativnost i domišljatost učenici su pokazali i kroz naziv koji su osmislili, “Štrumfovi”, kao i kroz logo “Svijet voli pobjednike”.

Svoje buduće aktivnosti, PAR grupa je usmjerila na razmatranje problema koji se odnose na školu i lokalnu zajednicu. 

mira_21

mira_19

mira_18

mira_17

mira_16

mira_14

mira_13

mira_12

mira_11

mira_10

mira_9

mira_8

mira_6

mira_5

mira_4

mira_3

mira_2
mira_1

Подијелите вијест