У току радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Стојана Ковачевића

У улици Стојана Ковачевића у нашој општини у току су радови на реконструкцији секундарне водоводне мреже, коју изводи Јавно предузеће “Водовод”, а финансира Општина Гацко. Ради се на замјени дотрајалог цјевовода као и на измјештању мјерних мјеста (шахтова), који су били непрописно урађени, те је у таквим условима на њима било тешко вршити било какве интервенције.

Како су потврдили из овог предузећа, планирани радови иду предвиђеном динамиком. Једина сметња су временски услови, па из тих разлога може доћи до помјерања рока завршетка радова.

“Надамо се да ћемо наићи на разумијевање потрошача у поменутој улици, који ће уредно бити обавијештени о обустави испоруке воде, због вршења радова”, наводе у ЈП Водовод.

Реконструкција водоводне мреже у поменутој улици довешће до уреднијег водоснабдијевања потрошача, а у случају кварова, до лакше и брже интервенције у измјештеним шахтовима.

У наредном периоду, Јавно предузеће ”Водовод” а. д. Гацко плански ће вршити реконструкцију дотрајале секундарне мреже у самом граду, и то у улици Митрополита Петра Зимоњића (локалитет круг Планинског добра – Спектар), те на потезу улица Богдана Зимоњића (Задружна самопослуга – ресторан Планинка), а све у циљу уреднијег водоснабдијевања.

Укупна вриједност радова који се финансирају из Општинске касе износи 219.957 КМ.