У току радови на изградњи и регулацији потока Беротина

Један од пројеката који је обухваћен планом капиталних инвестиција за 2022. годину је изградња и регулација бујичног потока Беротина.

Пројектом ће се извршити регулација потока Беротина, прихватање оборинских вода и регулација фекалне канализације. Регулација је предвиђена у дужини око 165 метара у насељу у градској зони, Регулациони план Центар 2.

Према ријечима начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Дарке Унковић, одвојена је фекална канализација, а у току је израда армирано – бетонског канала који ће прихватити бујични поток Беротина и оборинске воде.

Овим пројектом ће се постићи прихватање отпадних вода и њихово одвођење ка сабирном колектору. Све ово ће довести до трајног рјешавања проблема одвођења фекалних вода.

Вриједност радова је око 165.000 марака, а средства су обезбијеђена из буџета општине Гацко.  

Извођач радова је „Конструктор инжењеринг“ из Билеће.

Подијелите вијест