У току јавни увид на Нацрт Студије утицаја на животну средину за ПК “Гацко – Централно поље”

У складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 79/15 ) у току је јавни увид на Нацрт Студије утицаја на животну средину, за ПК “Гацко – Централно поље”, инвеститора ЗП „РиТЕ Гацко” а.д. Гацко.

Након што је јавна расправа о Нацрту Студије одржана 22.06.2020. године у сали СО Гацко, заинтересована јавност може извршити увид у Нацрт Студије утицаја на животну средину за ПК “Гацко – Централно поље” сваким радним даном у периоду од  08-14 часова, у згради општине Гацко, канцеларија број 16. и дати мишљење и примједбе у року од тридесет (30)дана од дана обавјештења у јавном гласилу.