У току јавни увид на Нацрт Просторног плана општине Гацко 2014 – 2034

Нацрт Просторног плана општине Гацко 2014 – 2034. година изложен je на јавни увид  до 15. јула у просторијама општине Гацко.

Сва заинтересована физичка и правна лица као што су власници некретнина, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације, енергетику, туризам, рударство, здравство, школство, културу, заштиту  културно – историјских и nриродних добара, органи унутрашњих послова, Привредна комора РС и други могу извршити увид у нацрт Просторног плана радним данима у термину од 8 – 15 часова.

Писмене примједбе, сугестије и приједлози на нацрт Просторног nлана општине Гацко 2014 – 2034. година могу се доставити Одјељењу за просторно планирање и цивилну заштиту до краја периода јавног увида.