Treća redovna sjednica SO-e Gacko-najava

Treća  redovna  sjednica  Skupštine  opštine  Gacko održaće se u četvrtak,  28. 02. 2013. godine sa početkom u 10:00 sati.

Sjednica će se održati u sali SO-e Gacko.

Za sjednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED:

 1. 1. Zapisnik sa druge redovne sjednice Skupštine opštine Gacko održane dana 28. 12. 2012. godine.
 2. 2. Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog Izvještaja za korisnike Budžeta  opštine Gacko za 2011. godinu sa Planom mjera za otklanjanje nedostataka po Izvještaju  Glavne službe za reviziju Javnog sektora Republike Srpske.
 3. 3. Izvještaj o radu Skupštine opštine Gacko za 2012. godinu.
 4. 4. Izbor radnih tijela Skupštine opštine Gacko.
 5. 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora SŠC “Pero Slijepčević” Gacko.
 6. 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste stručnjaka i liste opštinskih službenika za izbor u Komisiju za prijem službenika i drugih radnika.
 7. 7. Program rada Skupštine opštine Gacko za 2013. godinu.
 8. 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade odbornicima Skupštine opštine Gacko.
 9. 9. Prijedlog Zaključka o umanjenju plata funkcionerima za 2012. godinu.
 10. 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju vaspitno obrazovne ustanove “Dječiji vrtić” Gacko.
 11. 11. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama.
 12. 12. Prijedlog Programa  rada zajedničke komunalne potrošnje za 2013. godinu.
 13. 13. Prijedlog Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2013. godinu.
 14. 14. Prijedlog Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece za 2013/2014. godinu.
 15. 15. Informacija o stanju zdravstvene zaštite stanovništva opštine Gacko za 2012. godinu.
 16. 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju direktora Doma zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić” Gacko.
 17. 17. Imenovanje direktora Doma zdravlja “Prof. dr Savo Bumbić”Gacko.
 18. 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika.
 19. 19. Imenovanje V.D. načelnika za prostorno planiranje i civilnu zaštitu.
 20. 20. Imenovanje V.D. načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove.
 21. 21. Imovinsko-pravni odnosi.
 22. 22. Odbornička pitanja.

 

Подијелите вијест