Stručna rasprava na nacrt RP RiTE Gacko u ponedjeljak

Obavještavaju se zainteresovani građani da će se javna rasprava na nacrt RP  “Rudnik i Termoelektrana” Gacko održati u ponedjeljak 12.12.2011. godine u  sali Skupštine opštine Gacko sa početkom u 11 časova.

Na raspravi će nosilac izrade plana Putinženjering d.o.o. Trebinje obrazložiti nacrt ovog planskog akta. Sve primjedbe, sugestije i prijedlozi biće evidentirani zapisnički kod nosioca pripreme plana i njihovo prihvatanje ili odbijanje biće obrazloženi u prijedlogu plana koji će ići na usvajanje na sjednicu SO-e  Gacko.

Подијелите вијест