Стратегије развоја општине Гацко: Oдређени фокуси за период до 2028. године

Са акцентом на стратешко фокусирање, у сали Скупштине општине Гацко јутрос је одржан нови састанак у вези са израдом Стратегије развоја општине Гацко за период 2022 – 2028. године.

Стратешко фокусирање будућег развоја општине Гацко је изведнео на основу прикупљених података у социо-економској анализи, која обухвата све важне аспекте живота и развоја општине Гацко и служи као главна подлога за креирање развојних праваца и интеграцију свих аспеката одрживог развоја. То подразумијева равномјеран економски раст уз заштиту животне средине и природних ресурса и истовремено креирање правичног друштва и смањење неједнакости.

Развојни тим општине Гацко опредијелио се за сљедеће стратешке фокусе:

  1. Инвестиције, подршка предузетништву и пољопривредној производњи (економски сектор);
  2. Заустављање негативних демографских трендова, повећање буџетских средстава за пројекте, унапређење јавне инфраструктуре, јавних и комуналних услуга у општини Гацко, унапређење културних и спортских садржаја (друштвени сектор);
  3. Заштита животне средине и смањење ризика од елементарних непогода и природних несрећа у општини Гацко (сектор заштите животне средине).

Подсјећамо, Кабинет начелника општине Гацко у мају ове године почео је процес израде Стратегије која ће одредити кључне развојене правце за период до 2028. године.