Средњошколци организују потписивање петиције за доношење Омладинске политике општине Гацко

У склопу пројекта “Ја грађанин”, ученици IVг2 организују потписивање петиције како би се донијела Омладинска политика општине Гацко, будући да је у нашој општини евидентно одсуство омладинског активизма, а недостаје и системска брига о популацији младих.

Слика може припадати текст који гласи „потписиване петициле за доношене омладинске политике општине гацко .млади Cy будукност гацка!" y оквиру пPOJEKTA ..JA грабанин" из предмета демократила и лудска права, ученици сшц „ΠΕΡΟ слилепчеви" гацко, одлельене Iг2, под менторством проф.ловане петковин-абимовия, анимови, организују потписиване петицие за доношене омладинске политике የበய тине гацко. закон o омладинском организовану PC прописује члану 15. обавезу доношена омладинске политике на нивоу града/општине, члану 84. експлицитно ce наводи да општине градови иMajy обавезу да ycBoje омладинску политику року од 120. дана од дана ступана на снагу овог закона. млаѕн будубност слизепчевия" гацко“

Подијелите вијест