Смањен број уписа у матичне књиге, већи број издатих докумената

Према подацима Мјесне канцеларије матичара Одјељења за општу управу општине Гацко, у протеклој години забиљежено је смањење када су у питању чињеницe уписа у матичне књиге, док је знатно већи број издатих докумената.  

Судећи по матичним књигама мјесне канцеларије у Гацку, Автовцу и Фојници предњаче уписи чињенице смрти над рођењем. У протекле три године, на подручју општине Гацко у матичне књиге рођених извршен је један упис и то у 2018. години. То можемо приписати чињеници да Дом здравља у Гацку нема регистровано породилиште, те се становништво из тих разлога одлучује на Домове здравља у сусједним општинама и градовима.

Све је мањи број склопљених бракова који су евидентирани у мјесним канцеларијама. У мјесним канцеларијама у Гацку и Автовцу у матичну књигу вјенчаних у протеклој години уписано је 19 бракова. Ситуација током 2017. и 2018. године је била нешто боља, када је у матичну књигу вјенчаних у мјесним канцеларијама у Автовцу и Гацку извршено укупно 37 уписа. У мјесној канцеларији у Фојници у последње три године уписано је само шест чињеница вјенчања.

„Подаци су тачни, али их опет не можемо узети као релевантне ако имамо у виду чињеницу да се доста младих брачних парова за чин вјенчања одлучује у сусједним општинама. Узимајући то у обзир, број склопљених бракова је већи, а они су евидентирани у матичним књигама гдје је обављено вјенчање. Ситуација је идентична када су у питању уписи по основу других чињеница – рођења, смрти итд”, рекла је начелник Одјељења, Зорица Супић, подсјећајући за Одлуку начелника општине Гацко којом се за сваки склопљени брак из буџета издвоји 500 КМ.

Грађани се најчешће мјесним канцеларијама матичара обраћају захтјевом за издавање докумената, увјерења и извода, али и поводом исправке у матичним књигама.

Подсјећамо, Законом о матичним књигама 2012. године успостављен је Матични регистар који садржи све податке из матичних књига са подручја Републике Српске. Тако у мјесним канцеларијама грађани могу добити изводе из матичних евиденција рођених, држављана, вјенчаних и умрлих из других општина РС.

Подијелите вијест